หน้าหลัก    ข่าวกิจกรรม อบจ.    ข่าวประชาสัมพันธ์    ประมวลภาพกิจกรรม    ติดต่อหน่วยงานภายใน   
  • (1) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
    โดยขอรับใบสมัคร ใบรับรองผลการเรียน และสมัครได้ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และใบรับรองผลการเรียน ได้ที่ www.kpaos.ac.th หรือ www.krabipao.go.th ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 10 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
  • (2) อบจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู อบจ.กระบี่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
    ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา ในวิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกเคมี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาจีน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และวิชาเอกสังคมศึกษา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเองได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) http://www.krabipao.go.th “หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย)” หรือ https://krabipao.job.thai.com/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075600298 (ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)