หน้าหลัก    ข่าวกิจกรรม อบจ.    ข่าวประชาสัมพันธ์    ประมวลภาพกิจกรรม    ติดต่อหน่วยงานภายใน   
  • (1) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขอเรียนว่า กรณีมีผู้แอบอ้างว่าสามารถติดต่อประสานงานและสามารถให้ความเหลือจะช่วยผู้สมัครสอบ ให้เป็นผู้สอบได้ด้วยวิธีการต่างๆ ขอให้ผู้สมัครสอบอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบอ้าง และหากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ที่แอบอ้างดังกล่าว ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7562-7111 หรือที่เว็บไซต์ www.krabipao.go.th หรือแจ้งได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่